Burq@ – the show

Video installation, performance, show Tou Scene  Stavanger Norway

The show, march 7 and 8  2014, 07 am The installation, march 09, 10 and 11,  from 12 to 4 am

Skjermbilde 2016-01-21 kl. 20.29.39 Burq@ is a  video installation, a performance and a show which aesthetics and  prosesses are more of the visual art’s than the theater’s. In this work, the burqa is used as a metaphore for the violence exercised spesifically on women and for the sensorship the body is subjected to. The violence and sensorship on the body in general is dictated by our own culture as much as by foreign cultures and can be perceived intrusive, manipulative, insidious as well as alarmingly brutal. Agnes Btffn has in her earlier performances used the burqa as a metaphore for how a culture of consumer shapes bodies and spirits in it’s extreme expression into some kind of straightjackets  . Whith “Burq@” she continues on exploring and actions and poems she has used in earlier works figures in the show. The poems: “I am blame, my name is woman” by a poet who remains anonymous for security reason and “Kubber Huggerter Daggerter Huggerter”(Clubs daggers broadswords)” from Paradiseffekten (Aschehoug 2004) by Torild Wardenær. The projections are of people reading the poem “I am blame, my name is woman” in different languages, as english (the original language), french, spanish, italian, arabic, chinese, german, norwegian and dari (the persian language spoken in Afganistan). The public who visits the installastion is urged to take pictures under the show, of oneself and friends in and around the installation. The project started as a common work by an invitation by the french multimedia artist Gérard ChauvinBoth artists explore the body’s physical and sosial visibility, questions about identity and identity related to gender. They then developed each their work. Both works are built around a common shape, with common elements. It is possible to recognise, in each work, the video recordings, the shape of the installation, the clothing metafores and a common concern to establish focus om sensorship set on the human body. “Burq@lerret by Agnes Btffn at Tou Scene, march 7 to 11, 2014. “SCREEN CLOTHES ou vêtements écran et préjugés” by  Gérard Chauvin at L’abbaye de la Courronne in the south west of France, mai 12 to june 12 2014.

+++++

Contributors:  – Translation of the poem “I am blame, my name is woman”: Kit fong Ling Spanish, Paola Authier French, Italian and German, Anne Karin Torheim Norwegian, Xia Xue Chinese, Mervat Aïash Arabic. – Poetry recitation:  Anne Karin Torheim Norwegian, Kit fong Ling Spanish, Catherinne Bourgeois, Michel Bouscary French, Iver Finlay American, Xia Xue Chinese, Paola Authier Italian and German, Zaradasht Ahmed Arabic. – Music: Large Unit Pål NilsSen Love, exerpt from the video recording from a consert in february 2014 at Tou Scene.

– Video recordings:

  • Gérard Chauvin: text of the poem “I am blame, my name is woman”on the naked body (English and Arabic), video recording of the nudes in movement, woman (Abtffn), man (G. Chauvin), poetry recitations of the poem “I am blame, my name is woman” French by Michel Bouscary and Catherine Bourgeois, Italian and german by Paola Authier.
  • Agnes Btffn:  poetry recitations of the poem “I am blame, my name is woman” in Chinese by Xia Xue, American by Iver Finlay, Spanish by Kit Fong Ling, Norwegian by Anne Karin Torheim, and sound recording of the poem “Clubs Daggers Cutlasses” by Torild Wardenær.

– Photos of the show: Weng Ying, Odd Sama, Kirsti Prøis.
– Sponsors: the norwegian state artist grant, Tou scene, Niels Noer and other.
The poems: Clubs Daggers Cutlasses … CLUBS DAGGERS CUTLASSES PICKAXES REVOLVERS  SULPHURIC ACID KNIVES AXES HALBERDS CYANIDE BATONS SHEATH KNIVES SHOT CANNONS LANCES RIFLES RAPIERS  FLOATING MINES  SABRES BAZOOKAS FOILS  MACHINE GUNS ATOM BOMBS  CARBINES  SICKLES POISONOUS GAS  MUSKETS TORPEDOS  SCIMITARS CATAPULTS  NAPALM FLINTLOCKS HAND GRENADES AIR GUNS DDT MAGNETIC MINES MITRAILLEUSES TANKS  STEN GUNS  LONGBOWS  MINES  BLUNDERBUSSES  MAUSERS

…glottis, leather skin, lymph nodes, capillary loops, lumbar vertebrae, meniscus, synovial joints, cerebellum, glia cells, adrenal cortex, Bowman’s capsule, lunar bone, pupil, ureters, nasal septum, occipital lobes, appendix, jugular arteries, cranial cavity, portal vein, Merkel’s disc, hymen, wisdom teeth, sublingual gland, Cremaster muscle, lachrymal, sinusoidal node, ilium lumbar muscle, iris, eustachian tubes, anytenoid cartilage, mitral valve, cuneiform bone, pericardium, ball joint, rib cartilage, parietal lobe, arteries, tailor muscle, inner anklebone…

MUSTARD GAS HARPOONS FUSES LAND MINES SLEDGEHAMMERS NEUTRON BOMBS  ARSENIC  ARMOUR-PIERCING SHELLS GUILLOTINES DEPTH CHARGES HUNTING KNIVES SHRAPNEL MACHETES FLAME THROWERS HYDROGEN BOMBS ANTI-AIRCRAFT GUNS SALOON RIFLES CRUISE MISSILES NITRIC ACID CLUB BAYONETS TANKS STILETTOS BROADSWORDS SPEARS STICKS SLINGS LANCETS SCALPELS NERVE GAS CLUSTER BOMBS … Torild Wardenær, from the The Paradise Effect (2004) Translated from the Norwegian by John Irons

I am blame my name is woman

Today I have something to say

Today I have something to share

I am sure you know me

You know me from the headlines of the news

You read me in the women’s magazines

You watch my pictures on the walls of exhibitions

You see me but you don’t feel me

You know me from the address of violence

You know me, but you don’t know me

I am an Afghan woman

My name is Sahar gul

I am from the tribe of voiceless women

We are famous in the grave

Not like you, not like her

My face, shame in the mirror

My nose is cut, my ears are tear

My hands burn

I am blame, my name is woman

I live behind the history curtains

My job is cooking, my house is kitchen

Every day I wash my desires with the dishes

Every day I am pregnant of sorrow

But  nameless, nameless, nameless

Help me, Hear me, women!

Here and there and every where

In the world when …

You celebrate your success

Author anonymous (for security reasons the name of the poet cannot be revealed.)

 ++++

Skjermbilde 2016-01-21 kl. 20.29.52  Burq@

Video installasjon – performans – forestilling Tou Scene Stavanger Forestilling  7 og  8 mars 2014 kl. 1900 Installasjon åpen 09, 10 og 11 mars kl. 1200 – 1600 Burq@  er en video installasjon og performance som vises som en forestilling. Formen og forløp er tilknyttet nærmere visuell kunst en teater. Verkets emne samler seg hovedsaklig rundt burkaen som en metafor for volden øvet spesifisk mot kvinner og for sensuren kroppen blir utsatt for. Volden og sensuren mot kroppen sjenerelt dikteres fra egen samt fremmede kulturer og kan føles påtrengede, manipulerende, snikende og foruroligende brutal. Agnes Btffn har i tidligere performance brukt burkaen som metafor for konsum som tvangstrøye mot menneskets kropp og sjel. Med Burq@ går hun videre med sine utforskinger og refleksjoner og både de fysiske elementer og handlinger samt diktene hun har brukt tidligere blir å se i forestillingen. Diktene: “I am blame, my name is woman” av en poet som ønsker å være anonym av sikerhets årsaker  og “Kubber Huggerter Daggerter Huggerter” fra Paradiseffekten (Aschehoug 2004) av  Torild Wardenær. Video projeksjoner er opptak av menesker som leser diktet “I am blame, my name is woman” i forskellige språk som engelsk (diktets original språk), fransk, spansk, italiensk, arabisk, kinesisk, tysk, norsk og dari (persisk fra Afganistan). Under forestillingen opppfordres publikum til å ta egne bilder av seg selv og venner inn i installasjoen. Prosjektet startet som et felles verk etter invitasjon av den franske multimedia kunstneren Gérard Chauvin. Begge  kunstnere på hver sin måte utforsker kroppens physisk og sosial synlighet, spørsmål om identitet og identitet knyttet til skjønn. De utviklet så hver sitt verk. Begge prosjekter bygger rundt en felles form, med felles elementer. Man vil kunne gjennkjenne video opptak, formen på installasjonen, klesmetaforer og et felles behov for å sette på dagsorden sensuren som kroppen utsettes for. “Burq@” av Agnes Btffn på Tou Scene Stavanger Norge, 7 -11 mars 2014. “SCREEN  CLOTHES”  ou vêtements écran et préjugés” av Gérard Chauvin på L’abbaye de la Courronne Frankrike, 12 mai til 12 juni 2014.

++++

Bidragsytere:  – Gjenndikting: Kit fong Ling Spansk, Paola Authier Fransk, Italiensk, Tysk, Anne karin Torheim Norsk, Xia Xue Kinesisk, Mervat Aïash Arabisk. – Dikt opplesing:  Anne Karin Torheim Norsk, Kit fong Ling Spansk, Catherinne Bourgeois, Michel Bouscary Fransk, Iver Finlay Amerikansk, Xia Xue Kinesik, Paola Authier Italiensk og Tysk, Zaradasht Ahmed Arabisk. – Musikken: Large Unit Pål NilsSen Love, utdrag fra opptak under februar konserten på Tou Scene. -Video opptak:

  • Gérard Chauvin: Tekst på kropp av diktet “I am blame, my name is woman” på Engelsk og Arabisk, video opptak og redigering av akt i bevegelse, kvinne (performance kunstner Abtffn), mann (Multimedia kunstner Gérard Chauvin), opplesninger av diktet “I am blame, my name is woman”på Fransk av Michel Bouscary og Catherine Bourgeois, på Italiensk og Tysk av Paola Authier.
  • Agnes Btffn: opplesning av diktet “Iam blame, my name is woman” på Kinesisk av Xia Xue, Amerikansk av Iver Finlay, Spansk av Kit Fong Ling, Norsk av Anne Karin Torheim, og lyd opptak av diktet “Kubber daggerter huggerter” av Torild Wardenær.

– Fotografering av forestillingen: Weng Ying, Odd Sama, Kirsti Prøis. – Sponsor: Statens arbeids stipend, Tou scene, Niels Noer.

+++

Diktene:

Kubber daggerter huggerter  … KUBBER DAGGERTER HUGGERTER HAKKER REVOLVERE SVOVELSYRE KNIVER ØKSER HELLEBARDER CYANID BATONGER DOLKER HAGLER KANONER LANSER RIFLER KÅRDER DRIVMINER SABLER BAZOOKAER FLORETTER KULESPRØYTER ATOMBOMBER KARABINER SIGDER GIFTGASS MUSKETTER TORPEDOER KRUMSABLER SPRETTERTER NAPALM FLINTBØSSER HÅNDGRANATER LUFTPISTOLER DDT MAGNETMINER MITRALJØSER TANKS MASKINGEVÆR LANGBUER SJØMINER MUSKEDUNDRE MAUSERE

…stemmespalten, lærhuden, lymfeknuter,kapillærsløyfer, lendehvirvlene,meniskene, synovialleddene, lillehjernen,gliaceller,binyrebarken,Bowmanns kapsel,månebenet, pupillen,urinledere, neseskilleveggen,bakhodelappene, blindtarmen,halsarterien, kraniehulen,portvenen,Merkels skive, jomfruhinnen,visdomstennene, undertungekjertelen,kremastermuskelen, tårebenet, sinusknuten, tarmbeinslendemuskelen, regnbuehinnen, eustachiske rør,pyramidelappen, mitralklaffen,kilebenet, hjerteposen,kuleledd, ribbebrusk, isselappen,pulsårer, skreddermuskelen, indre ankelknoke …

SENNEPSGASS HARPUNER BRANNRØR LANDMINER SLEGGER NØYTRONBOMBER ARSENIKK PANSERGRANATER GILJOTINER DYPVANNSBOMBER JAKTKNIVER GRANATKARDESKER MACHETER FLAMMEKASTERE HYDROGENBOMBER LUFTVERNKANONER SALONGGEVÆR KRYSSERRAKETTER SALPETERSYRE KØLLER BAJONETTER KAMPVOGNER STILETTER SLAGSVERD KASTESPYD STOKKER SLYNGER LANSETTER SKALPELLER NERVEGASS KLASEBOMBER…

Torild Wardenær fra samlingen Paradiseffekten (2004) 

Eg er den skuldige – namnet mitt er kvinne

I dag har eg noko å fortelje

I dag har eg noko eg vil dele

Eg er sikker på du kjenner meg

Du kjenner meg frå overskriftene i nyheitene

Du les om meg i kvinneblada

Du ser bilde av meg på utstillingsveggene

Du ser meg, men du kjenner meg ikkje

Du har høyrt om meg på brutalitetens adresse

Du har høyrt om meg, men du kjenner meg ikkje

Eg er ei afghansk kvinne

Namnet mitt er Sahar Gul

Eg kjem frå stammen til kvinner utan stemme

Vi er berømte som døde

Ikkje som deg, ikkje som henne

Ansiktet mitt skammar seg framfor spegelen

Nasen min brekt, øyra mine opprivne

Hendene brennemerka

Eg er den skuldige – namnet mitt er kvinne

Eg lever bak historias slør

Jobben min er å lage mat, min stad er kjøkkenet

Kvar dag renn ønska mine ut med oppvaskvatnet

Kvar dag nærer mi sorg

Men utan namn, utan namn, utan namn

Hjelp meg, kvinner! Høyr på meg, kvinner!

Her og alle andre stadar i verda

når de feirar dokkar framgang

Forfatter: Anonym Oversettelse fra engelsk til Nynorsk av Anne Karin Torheim.